foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Sang Sết.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Năm XB: 2019. Mô tả: 271Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 791.092/ S258. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và những thành tích đạt được cùng những gương mặt nghệ sĩ có công đóng góp cho sự phát triển của Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Trà Vinh) từ 1963 đến nay.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Quốc Anh.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm xuất bản: 2019.Mô tả: 223Tr, 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tộc danh, lịch sử quá trình tộc người và môi trường cư trú. Chương 2: Hoạt động kinh tế. Chương 3: Văn hóa ứng xử cộng đồng. Chương 4: Văn hóa đảm bảo đời sống. Chương 5: Tín ngưỡng, Tôn giáo. Chương 6: Văn học – Nghệ thuật.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hoàng (Tổng hợp và biên dịch).

Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 155Tr. Khổ: 13,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Phần I: Tiểu cảnh và những điều cần biết. Phần II: Phong cách tiểu cảnh vườn. Phần III: Các loại tiểu cảnh. Phần IV: Thiết kế tiểu cảnh.

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân.

Nhà xuất bản Thuận Hóa. Năm XB: 1994.

Mô tả: 159Tr. Kích thước:

Nội dung:

1/ Kinh thành Huế. 2/ Kỳ đài. 3/ Phu Văn Lâu. 4/ Núi Ngự Bình. 5/ Hoàng Thành. 6/ Tử Cấm Thành. 7/ Ngọ Môn. 8/ Điện Thái Hòa và sân Đại Triều Nghi. 9/ Đại Cung Môn. 10/ Điện Cần Chánh. 11/ Vạc đồng. 12/ Tam cung và Lục viện. 13/ Điện Kiến Trung. 14/ Duyệt Thị Đường. 15/ Thái Bình Lâu. 16/ Triệu Miếu. 17/ Thái Miếu. 18/ Vườn Thượng Uyển. 18/ Hồ Kim Thủy và Ao Kim Thủy. 19/ Cung Trường Sinh. 20/ Cung Diên Thọ. 21/ Điện Phụng Tiên. 22/ Hưng miếu.23/ Thế miếu. 24/ Hiển Lâm Các. 25/ Cửu Đỉnh. 26/ Cửu vị Thần Công. 27/ Quốc Tử Giám. 28/ Tam Pháp ty. 29/ Bảo tàng Cổ vật Huế. 30/ Phù Tôn Nhơn. 31/ Đình Phú Xuân. 32/ Hồ Tịnh Tâm. 33/ Trấn Bình Đài. 34/ Ngục thất. 35/ Đàn Xã Tắc. 36/ Tòa Thương Bạc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn