foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân.

Nhà xuất bản Thuận Hóa. Năm XB: 1994.

Mô tả: 159Tr. Kích thước:

Nội dung:

1/ Kinh thành Huế. 2/ Kỳ đài. 3/ Phu Văn Lâu. 4/ Núi Ngự Bình. 5/ Hoàng Thành. 6/ Tử Cấm Thành. 7/ Ngọ Môn. 8/ Điện Thái Hòa và sân Đại Triều Nghi. 9/ Đại Cung Môn. 10/ Điện Cần Chánh. 11/ Vạc đồng. 12/ Tam cung và Lục viện. 13/ Điện Kiến Trung. 14/ Duyệt Thị Đường. 15/ Thái Bình Lâu. 16/ Triệu Miếu. 17/ Thái Miếu. 18/ Vườn Thượng Uyển. 18/ Hồ Kim Thủy và Ao Kim Thủy. 19/ Cung Trường Sinh. 20/ Cung Diên Thọ. 21/ Điện Phụng Tiên. 22/ Hưng miếu.23/ Thế miếu. 24/ Hiển Lâm Các. 25/ Cửu Đỉnh. 26/ Cửu vị Thần Công. 27/ Quốc Tử Giám. 28/ Tam Pháp ty. 29/ Bảo tàng Cổ vật Huế. 30/ Phù Tôn Nhơn. 31/ Đình Phú Xuân. 32/ Hồ Tịnh Tâm. 33/ Trấn Bình Đài. 34/ Ngục thất. 35/ Đàn Xã Tắc. 36/ Tòa Thương Bạc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn