foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lâm Xai, Thạch Xarắt, Sô Phin

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc, năm: 1998. Mô tả: 316 trang, 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

Quyển sách được trình bày dưới hình thức song ngữ dễ hiểu, đầy đủ nhất được sắp xếp từ dễ đến khó, cuối bài có bài luyện tập để người học có thể tự đối chiếu, so sánh và kiểm tra kiến thức.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Thái Văn Chải.

NXB: Khoa học Xã hội. Năm: 1997.

Mô tả: 178Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 398.2089/ Ch103 . Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1: Dẫn nhập. Phần 2: Từ. Phần 3: Từ loại. Phần 4: Câu. Phần 5: Mở rộng các thành phần trong câu. Phần 6: Mở rộng câu. Phần 7: Ghép các phần có quan hệ liên hợp. Phần 8: Nhấn mạnh một thành phần của câu. Phần 9: Rút gọn câu. Phần 10: Chữ viết Khmer. Phần 11: Dấu ngắt câu.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ngô Chân Lý;

Nhà xuất bản: Thông Tấn; Năm XB: 2010.

Số định danh: 403 L600. Vị trí: Kho sách 2, Phòng đọc.

 

Register to read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Sơn Wang (chủ biên), Lâm Xai, Thạch XaRat;

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam; Năm XB: 1996.

Mô tả: 124Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm

Số định danh:305.895932 W106. Vị trí: Kho sách 1, Phòng đọc.

Song ngữ Việt - Khmer. Nội dung: Giới thiệu về Ngôi chùa Khmer, Nghề dệt An Giang, Nghề điêu khắc chùa Chim, Nghề đan lát thủ công, Tục cưới hỏi của người Khmer, Đoàn nghệ thuật Khmer Trà Vinh, Nhạc ngũ âm Khmer, Múa trống Sa Dăm,..

Register to read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Ngô Chân Lý;

Nhà xuất bản: Thông Tấn; Năm XB: 2012.

Mô tả: 166Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm

Số định danh: 495.932 L600. Vị trí: Kho sách 2, Phòng đọc.

Nội dung: gồm 7 chương với 72 bài học cơ bản. Mỗi bài gồm có: con chữ mới, ngữ vựng, những quy luật ngữ pháp cần chú ý, tập đọc gồm những câu đàm thoại vừa thông dụng vừa nhắc lại ngữ vựng đã học, cuối mỗi chương đều có bài ôn tập để người học tự đánh giá kết quả học tập của mình, ...

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn