foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thế Long.

Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin. Năm XB: 2005.

Mô tả: 435Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung

Phần 1

A. Đình đền ở Hà Nội và việc thờ thần, thành hoàng.

B. Một số thần tích thần và thành hoàng thờ ở Hà Nội.

Phần 2: Giới thiệu các đình đền ở Hà Nội đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa từ 1962 đến hết 1994.

Phần 3: Phụ lục

1. Những quy định tế lễ ở đình làng qua một vài hương ước.

2. Một số văn bia ở đình đền Hà Nội.

3. Danh sách các đình đền được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Công Oánh, Bùi Thành Phương.

Nhà xuất bản: Tôn giáo. Năm XB: 2006.

Mô tả: 517Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Phần 1: Những cơ sở lý luận về tôn giáo. Phần 2: Lịch sử tôn giáo. Phần 3: Triết học tôn giáo. Phần 4: Tôn giáo - Con người - Xã hội.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 1999.

Mô tả: 852Tr. Kích thước: 15x22cm.

Giới thiệu:

Chương 1: Tôn giáo Ai Cập cổ đại. Chương 2: Tôn giáo Babilon cổ đại. Chương 3: Đạo Zoroastre. Chương 4: Đạo Mani. Chương 5: Đạo Bà La Môn. Chương 6: Đạo Ấn Độ. Chương 7: Đạo Giaina. Chương 8: Đạo Phật. Chương 9: Đạo Xích. Chương 10: Thần Đạo giáo. Chương 11: Đạo do Thái. Chương 12: Đạo Cơ Đốc. Chương 13: Đạo Ixlam

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2005.

Mô tả: 394Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

1/ Mười lăm năm nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo. 2/ Cơ chế quản lý xã hội truyền thống của người Khmer với việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Khmer Nam Bộ. 3/ Nghệ thuật diễn xướng Khmer Nam Bộ. 4/ Tìm hiểu họ và tên của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. 5/ Phụ nữ Chăm Hồi giáo ở An Giang và chiến lược phát triển dân số. 6/ Sự du nhập Islam và quá trình Islam hóa trong người Chăm ở Việt Nam. 7/ Bước đầu tìm hiểu cây thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 8/ Văn hóa tộc người với vấn đề phát triển văn hóa vùng Tây Nguyên. 9/ Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng và một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc. 10/ Nghi lễ "Vòng đời người" của người Cơ Ho Srê. 11/ Đặc điểm dân cư vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên. 12/ Cồng chiên Tây Nguyên - Quá khứ và hiện tại. 13/ Về lịch sử tộc người và chân dung dân số học của người Châu Ro. 14/ Tây Nguyên, vùng đất đang phát triển. 15/ Tính đa dạng trong tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. 16/ Tìm hiểu tín ngưỡng di tích Chùa Cầu ở Hội An. 17/ Biến chuyển  dân cư và thành  phần dân tộc ở vùng Nam Bộ cuối thế kỷ XX- đầu thế kỷ XXI.

Phụ lục ảnh.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trần Hữu Hợp.

Nhà xuất bản: Tôn giáo. Năm XB: 2012.

Mô tả: 176Tr. Kích thước: 16 x 22cm. Số định danh: 305.895922

Mục lục:

Chương 1: Vài nét về đồng bằng sông Cửu Long. Chương 2: Sự hình thành và quá trình phát triển của cộng đồng người Việt Công giáo ở đồng bằng sông Cửu Long. Chương 3: Vấn đề bảo lưu và hội nhập văn hóa của người Việt Công giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.