foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Trọng Kim.

Nhà xuất bản Lao động. Năm XB: 2020. Mô tả: 180Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 299.514/ K310. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Tác giả trình bày gọn gàng, dễ hiểu học thuyết của Lão Tử, cung cấp một bản lược đồ khá tuyệt hảo về Đạo giáo; tóm thuật tư tưởng các nhà thừa kế xuất sắc tiêu biểu nhất của phái Đạo giáo như Liệt Tử, Trang Tử... một số khía cạnh tích cực và những biến thể suy đồi của Đạo giáo, những ảnh hưởng xấu đến đời sống thực tế của dân gian người Việt, của một số dân tộc ở Viễn Đông

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thế Long.

Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin. Năm XB: 2005.

Mô tả: 435Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung

Phần 1

A. Đình đền ở Hà Nội và việc thờ thần, thành hoàng.

B. Một số thần tích thần và thành hoàng thờ ở Hà Nội.

Phần 2: Giới thiệu các đình đền ở Hà Nội đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa từ 1962 đến hết 1994.

Phần 3: Phụ lục

1. Những quy định tế lễ ở đình làng qua một vài hương ước.

2. Một số văn bia ở đình đền Hà Nội.

3. Danh sách các đình đền được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Công Oánh, Bùi Thành Phương.

Nhà xuất bản: Tôn giáo. Năm XB: 2006.

Mô tả: 517Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Phần 1: Những cơ sở lý luận về tôn giáo. Phần 2: Lịch sử tôn giáo. Phần 3: Triết học tôn giáo. Phần 4: Tôn giáo - Con người - Xã hội.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 1999.

Mô tả: 852Tr. Kích thước: 15x22cm.

Giới thiệu:

Chương 1: Tôn giáo Ai Cập cổ đại. Chương 2: Tôn giáo Babilon cổ đại. Chương 3: Đạo Zoroastre. Chương 4: Đạo Mani. Chương 5: Đạo Bà La Môn. Chương 6: Đạo Ấn Độ. Chương 7: Đạo Giaina. Chương 8: Đạo Phật. Chương 9: Đạo Xích. Chương 10: Thần Đạo giáo. Chương 11: Đạo do Thái. Chương 12: Đạo Cơ Đốc. Chương 13: Đạo Ixlam

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2005.

Mô tả: 394Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

1/ Mười lăm năm nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo. 2/ Cơ chế quản lý xã hội truyền thống của người Khmer với việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Khmer Nam Bộ. 3/ Nghệ thuật diễn xướng Khmer Nam Bộ. 4/ Tìm hiểu họ và tên của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. 5/ Phụ nữ Chăm Hồi giáo ở An Giang và chiến lược phát triển dân số. 6/ Sự du nhập Islam và quá trình Islam hóa trong người Chăm ở Việt Nam. 7/ Bước đầu tìm hiểu cây thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 8/ Văn hóa tộc người với vấn đề phát triển văn hóa vùng Tây Nguyên. 9/ Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng và một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc. 10/ Nghi lễ "Vòng đời người" của người Cơ Ho Srê. 11/ Đặc điểm dân cư vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên. 12/ Cồng chiên Tây Nguyên - Quá khứ và hiện tại. 13/ Về lịch sử tộc người và chân dung dân số học của người Châu Ro. 14/ Tây Nguyên, vùng đất đang phát triển. 15/ Tính đa dạng trong tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. 16/ Tìm hiểu tín ngưỡng di tích Chùa Cầu ở Hội An. 17/ Biến chuyển  dân cư và thành  phần dân tộc ở vùng Nam Bộ cuối thế kỷ XX- đầu thế kỷ XXI.

Phụ lục ảnh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn