foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trần Thọ, PGS. TS. Võ Quang Lạp.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2004. Mô tả: 570Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1. Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều và hệ thống tùy động. Phần 2. Hệ thống điều tốc xoay chiều

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trương Công Tiễn.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2010. Mô tả: 200Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu chung. Chương 2. Công cụ lập trình logic. Chương 3. Cấu trúc hệ thống sản xuất tự động. Chương 4. Tìm hiểu phần mềm PL7 Pro - Các bài tập cơ bản trên bộ lập trình TSX37. Chương 5. Khảo sát và lập trình cho bộ mô hình nhúng - rửa vật liệu rời. Chương 6. Khảo sát và lập trình cho mô hình cửa Garage tự động. Chương 7. Khảo sát và lập trình mô hình thang máy. Chương 8. Khảo sát và lập trình mô hình lò nhiệt. Chương 9. Khảo sát và lập trình điều khiển mô hình hệ thống lưu chất. Chương 10. Khảo sát và lập trình điều khiển mô hình trục vít me

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thị Cư (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2011. Mô tả: 387Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Chương 2. Mạch xác lập điều hòa. Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch. Chương 4. Mạch ba pha. Chương 5. Mạng hai cửa.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thị Cư (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2009. Mô tả: 294Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian. Chương 7: Phân tích mạch trong miền tần số. Chương 8: Đường dây dài. Chương 9: Mạch không tuyến tính.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Phạm Văn Minh, ThS. Vũ Hữu Thích, ThS. Nguyễn Bá Khá.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2009. Mô tả: 231Tr. Kích thước: 16x24cm. Số định danh: 621.319/ M312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày các kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện một chiều, dòng điện xoay chiều hình sin, mạch điện xoay chiều ba pha ở chế độ xác lập hình sin. Giải các mạch điện nâng cao. Quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn