foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Văn Hành (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội, năm: 2002. Mô tả: 539 trang, 14,5x20,5 cm. Số định danh: 495.9223/ H107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Nghiên cứu về thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt (nguồn gốc, cấu tạo và nghĩa từ nguyên của thành ngữ, tục ngữ). Liệt kê, giải nghĩa, giải thích những thành ngữ , tục ngữ tiếng Việt được xem là khó dùng đúng, gắn liền với các tích, các điển cố, các phong tục, tập quán, nghi lễ, tôn giáo của dân tộc

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Quốc sử quán triều Nguyễn (biên soạn)

Nhà xuất bản: Thuận Hóa - Huế, năm: 1997. Mô tả: 498 trang, 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

Quyển 1 - 4: Truyện các hậu phi. Quyển 5 - 8: Truyện các hoàng tử. Quyển 9 - 10: Truyện các công chúa. Quyển 11 - 25: Truyện các quan.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Sơn Phước Hoan, Sơn Ngọc Sang

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 1999. Mô tả: 136Tr, kích thước: 19cm. Số định danh: 398.20459/ H406/T5. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

1. Sự tích mưa, gió, mặt trời, mặt trăng. 2. Sự tích lưỡi tầm sét. 3. Săn Sâl La Chi. 4. Sự tích đua ghe ngo. 5. Sự tích tuổi Tí. 6. Sự tích cá nược. 7. Sự tích con sam. 8. Neang Ca Cây. 9. Trâu nhà và trâu rừng. 10. Con vạc và con quạ thù nhau. 11. Thú và chim chọn vua. 12. Bướm và sâu. 13. Sáo, ếch, chim mỏ dài và ruồi giết voi. 14. Giới thiệu. 15. Cũng có lúc. 16. Bà cứ an tâm. 17. Lớn làm sao dạy được. 18. Không nên. 19. Ông bà dạy khác nhau. 20. Thầy thuốc mắc cỡ. 21. Khổ ai. 22. Dạy sao nói vậy. 23. Tại sao dám khẳng định. 24. À Lêu lấy vợ. 25. À Lêu câu cá.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Ngân, Phạm Hồng Thúy, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (sưu tầm, biên soạn).

Nhà xuất bản Văn học. Năm: 2009.

Mô tả: 287Tr, kích thước: 17X24cm.

Nội dung:

Phần 1. Truyện dành cho trẻ mầm non. Phần 2. Bài thơ, bài hát dành cho trẻ mầm non. Phần 3. Câu đố dành cho trẻ mầm non.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Khâu Chấn Thanh.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 1994. Mô tả: 452Tr. Kích thước: 13 x 19cm.

 

Giới thiệu:

Lý luận về sáng tác văn học nghệ thuật: Những yêu cầu về tính chân thực, hiện thực, sáng tạo, đặc trưng điển hình, cá tính nhân vật, bố cục hợp lý, kết hợp hài hòa với hình thức và nội dung trong sáng tác thơ, nhạc, kịch, hội họa cổ điển Trung Quó̂c.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn