foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tá Nhí (chủ biên).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 717Tr.

 

Nội dung:

1. Khâm định thăng bình bách vịnh.2. Lê triều ngự chế quốc âm thi. 3. Càn nguyên ngự chế thi tập.4. Thơ Nôm của một số tác gia khác.

Nguyên bản chữ Nôm.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tá Nhí (chủ biên).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 1089Tr.

 

Nội dung:

Lời giới thiệu.

Phàm lệ.

1. Vài nét về việc tạo lập văn bản quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. 2. Hồng Đức quốc âm thi tập. 3. Bạch Vân quốc ngữ thi. 4. Sô Nghiêu đối thoại.

Nguyên bản chữ Nôm.

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng (Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu).

Nhà xuất bản Văn học. Năm XB: 2007. Mô tả: 1470Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 7: Các văn gia thời đại mới (văn chương thế kỷ XX). Chương 8: Các văn gia hiện đại (văn chương Quốc ngữ - Pháp ngữ).

 

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng (sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu).

Nhà xuất bản Văn học. Năm XB: 2007. Mô tả: 1355Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái quát về tính đặc thù của văn học Việt Nam nơi miền đất mới. Chương 2: Uyên nguyên văn học đàng trong - Những tác giả tiêu biểu. Chương 3: Các danh gia thời Thịnh Nguyễn. Chương 4: Các danh gia thời tao loạn. Chương 5: Các danh gia thời quá độ. Chương 6: Các danh sĩ thời đại mới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn