foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm (biên dịch).

Nhà Xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2004. Số trang: 223Tr. .

Giới thiệu

Bộ Giáo trình Hán ngữ được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên cơ sở của bộ giáo khoa Hán ngữ giáo trình do Dương Ký Châu chủ biên và các chuyên gia của trường Đại học Ngôn ngữ, Văn hóa Bác Kinh biên soạn

Giáo trình gồm sáu quyển: từ bài 1 đến bài 10 dạy ngữ âm, tập trung luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán. Từ bài 11 đến 60 thông qua những bài hội thoại thông dụng, tiến hành giảng dạy kết cầu ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng. Từ bài 61 đến bài 100 giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ để nâng cao khả năng biểu đạt thành đoạn văn của học viên...

 

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm (biên dịch).

Nhà Xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2004. Số trang: 223Tr. .

Giới thiệu

Bộ Giáo trình Hán ngữ được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên cơ sở của bộ giáo khoa Hán ngữ giáo trình do Dương Ký Châu chủ biên và các chuyên gia của trường Đại học Ngôn ngữ, Văn hóa Bác Kinh biên soạn

Giáo trình gồm sáu quyển: từ bài 1 đến bài 10 dạy ngữ âm, tập trung luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán. Từ bài 11 đến 60 thông qua những bài hội thoại thông dụng, tiến hành giảng dạy kết cầu ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng. Từ bài 61 đến bài 100 giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ để nâng cao khả năng biểu đạt thành đoạn văn của học viên...

 

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm (biên dịch).

Nhà Xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2004. Số trang: 223Tr. .

Giới thiệu

Bộ Giáo trình Hán ngữ được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên cơ sở của bộ giáo khoa Hán ngữ giáo trình do Dương Ký Châu chủ biên và các chuyên gia của trường Đại học Ngôn ngữ, Văn hóa Bác Kinh biên soạn

Giáo trình gồm sáu quyển: từ bài 1 đến bài 10 dạy ngữ âm, tập trung luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán. Từ bài 11 đến 60 thông qua những bài hội thoại thông dụng, tiến hành giảng dạy kết cầu ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng. Từ bài 61 đến bài 100 giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ để nâng cao khả năng biểu đạt thành đoạn văn của học viên...

 

Register to read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm (biên dịch).

Nhà Xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2004. Số trang: 243Tr. .

Giới thiệu

Bộ Giáo trình Hán ngữ được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên cơ sở của bộ giáo khoa Hán ngữ giáo trình do Dương Ký Châu chủ biên và các chuyên gia của trường Đại học Ngôn ngữ, Văn hóa Bác Kinh biên soạn

Giáo trình gồm sáu quyển: từ bài 1 đến bài 10 dạy ngữ âm, tập trung luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán. Từ bài 11 đến 60 thông qua những bài hội thoại thông dụng, tiến hành giảng dạy kết cầu ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng. Từ bài 61 đến bài 100 giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ để nâng cao khả năng biểu đạt thành đoạn văn của học viên...

 

Register to read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm (biên dịch).

Nhà Xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2004. Số trang: 201Tr. .

Giới thiệu

Bộ Giáo trình Hán ngữ được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên cơ sở của bộ giáo khoa Hán ngữ giáo trình do Dương Ký Châu chủ biên và các chuyên gia của trường Đại học Ngôn ngữ, Văn hóa Bác Kinh biên soạn

Giáo trình gồm sáu quyển: từ bài 1 đến bài 10 dạy ngữ âm, tập trung luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán. Từ bài 11 đến 60 thông qua những bài hội thoại thông dụng, tiến hành giảng dạy kết cầu ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng. Từ bài 61 đến bài 100 giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ để nâng cao khả năng biểu đạt thành đoạn văn của học viên...

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn