foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010. Mô tả: 258Tr. Kích thước: 17x24cm. Số định danh: 363.7 / C550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Một số khái niệm cơ bản. Chương 2. Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường. Chương 4. Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người. Chương 5. Tài nguyên thiên nhiên. Chương 6. Ô nhiễm môi trường. Chương 7. Bảo vệ môi trường và phát trlển bền vững.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Hoàng Ngân và các tác giả.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2013. Mô tả: 94Tr.

Nội dung:

Phần 1. Kênh truyền thông. Phần 2. Tiếp cận - Sử dụng - Nhu cầu thông tin của người dân nông thôn. Phần 3. Kinh nghiệm thế giới thông tin và truyền thông NN-NT-ND. Phần 4. Truyền thông và sự kiện phát triển NNNT 2009. Phần 5. Dự án đầu tư và sáng kiến  phát triển  truyền thông tam nông Việt Nam.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Dr. Adrian Rosebrock.

PyImageSearch. Năm: 2016.

Mô tả: 154Tr.

Nội dung:

1. introduction. 2. Python and required packages. 3. Loading, displaying, and saving. 4. Image basics. 5. Drawing. 6. Image processing. 7. Histograms. 8. Smoothing and blurring. 9. Thresholding. 10. Gradients and edge detection. 11. Contours. 12.where to now?

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies.

Nhà xuất bản Prentice Hall. Năm xuất bản: 2015.

Mô tả: 1043Tr.

Nội dung:

1. Introduction. 2. Toolbox: Authentication, Access Control, and Cryptography. 3. Programs and Programming. 4. The Web—User Side. 5. Operating Systems. 6. Networks. 7. Databases. 8. Cloud Computing. 9. Privacy. 10. Management and Incidents. 11. Legal Issues and Ethics. 12. Details of Cryptography. 13. Emerging Topics...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Văn Doanh, Trần Khắc Tuấn, Lê Đình Anh.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm: 2006.

Mô tả: 327Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Một số chương trình minh họa cơ bản lập trình ngôn ngữ C. Chương 2. Đại số. Chương 3. Đồ học. Chương 4. Vectơ, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính. Chương 5. Đa thức và nội suy đa thức. Chương 6. Tích phân số. Chương 7. Giải phương trình phi tuyến. Chương 8. Tối ưu hóa. Chương 9. Chương trình vi phân. Chương 10. Xác suất và thống kê. Chương 11. Một số chương trình xử lý văn bản, quản lý và một số bài toán ứng dụng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.