foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: KS. Phạm Đức Minh.

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2007.

Mô tả: 276Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Khởi đầu với Visio 2007. Chương 2: Thêm các hình dạng vào sơ đồ. Chương 3: Định dạng các hình dạng và sơ đồ. Chương 4: Nối các hình dạng. Chương 5: Tạo các thời biểu dự án. Chương 6: Tạo các biểu đồ tổ chức. Chương 7: Sắp đặt các không gian văn phòng. Chương 8: Tạo các sơ đồ mạng.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn