foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: B. Anada Maitreya.

Người dịch: Tịnh Vân.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm XB: 2018. Mô tả: 413Tr. Kích thước: 20cm. Số định danh: 491.37/ M232. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Quyển sách “Pali căn bản” của Hòa thượng Balangoda Anan¬da Maitreya, do Ni sư Thích Nữ Tịnh Vân dịch từ nguyên tác Anh ngữ “Pali Made Easy” là một trong 2 sách giáo khoa bắt buộc về tiếng Pali trong chương trình Cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Văn Khang

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội. Năm xuất bản: 1999.

Mô tả: 188Tr. Kích thước: 19cm. Số định danh: 306.44/ Kh106. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Ngôn ngữ học xã hội - bối cảnh ra đời, mục đích, nội dung nghiên cứu. Chương 2: Hiện tượng song ngữ, đa ngữ. Chương 3: Hiện tượng ngôn ngữ lai tạp: Pidgins & Creoles. Chương 4: Song thể ngữ, đa thể ngữ. Chương 5: Phương ngữ, các biến thể và ngôn ngữ. Chương 6: Ngôn ngữ và giai cấp. Chương 7: Ngôn ngữ và giới tính. Chương 8: Giao tiếp ngôn ngữ. Chương 9: Ngôn ngữ học xã hội: Phương pháp điều tra và xử lý tư liệu.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Ngọc.

Nhà xuất bản Thanh Niên. Năm xuất bản: 2000. Mô tả: 514Tr. Khổ: 13 x 19cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Truyền thống văn hóa và cách xây dựng văn hóa dân tộc. Chương 2: Thử xây dựng lại hệ thống huyền thoại Việt Mường. Chương 3: Nhà báo Nguyễn Ái Quốc. Chương 4: Văn hóa gia đình Việt Nam. Chương 5: Cách tiếp cận Nguyễn Trãi trên cơ sở hệ thống ứng xử vật chất của Việt Nam. Chương 6: Nguyễn Tuân, quá trình chuyển biến của một phong cách. Chương 7: Nội dung thơ song thất lục bát. Chương 8: Vài mẹo về tiểu thuyết dài.Chương 9: Quá trình năm mươi năm văn học, những suy nghĩ. Chương 10: Văn nghệ mới, một sự nhận diện. Chương 11: Văn học Việt Nam từ khi đất nước thống nhất. Chương 12: Hoàng Trung Thông, nhà thơ của những con người nhỏ bé. Chương 13: Đi tiếp con đường của Trần Đình Hượu vào văn hóa học. Chương 14: "Lõm", tiểu thuyết của Sơn Tùng. Chương 15: Khi hai nền văn hóa gặp nhau. Chương 16: Văn hóa Hy Lạp.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hữu Châu.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2003.

Mô tả: 415Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Những giới hạn của ngôn ngữ học miêu tả nửa đầu thế kỷ XX. Chương 2: Định nghĩa ngữ dụng học. Chương 3: Chiếu vật và chỉ xuất.

Thư mục những tác phẩm được trích dẫn.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. Lê Trí Viễn (chủ biên), GS. Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 1987.

Mô tả: 250Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần I:

Chương 1: Văn bia. Chương 2: Thần tích. Chương 3: Sắc. Chương 4: Luật lệ. Chương 4: Bằng. Chương 6: Trát. Chương 7: Bẩm. Chương 8: Biên từ. Chương 9: Đơn. Chương 10: Văn tự. Chương 11: Chúc thư. Chương 12: Văn cúng. Phụ lục 1: Vấn đề chữ thảo. Phụ lục 2: Nguyên tắc viết và đọc chữ húy Việt Nam.

Phần II:

Chương 1: Các mô thức cấu trúc của chữ Nôm. Chương 2: Vấn đề âm trong chữ Nôm.Chương 3: Cách đọc Nôm và các bài tập đọc ứng dụng.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn