foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: John Lyons, Nguyễn Văn Hiệp (dịch giả).

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2006

Mô tả: 379Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Số định danh: 410 H370. Vị trí: Kho sách 1, Phòng đọc.

Mục lục:

Chương 1: Những mở đầu về siêu ngôn ngữ. Chương 2: Từ với tư cách là đơn vị mang nghĩa. Chương 3: Định nghĩa về nghĩa của từ. Chương 4: Cách tiếp cận cấu trúc. Chương 5: Câu có nghĩa và câu vô nghĩa. Chương 6: Nghĩa câu và nội dung mệnh đề. Chương 7: Hình thức hóa nghĩa câu. Chương 8: Các hành động ngôn từ và lực ngôn trung. Chương 9: Ngôn bản và diễn ngôn; ngữ cảnh và văn cảnh. Chương 10: Tính chủ quan của phát ngôn

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn