foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Nguyễn Tuấn Anh.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM . Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 63Tr. Khổ: 16 x 24m.

Nội dung:

Chương 1: Phương pháp thiết kế căn bản. Chương 2: Phương pháp thiết kế áo bảo hộ lao động. Chương 3: Phương pháp thiết kế quần bảo hộ lao động

Read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Biên soạn: Thanh Bình.

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 183Tr. Khổ: 13 x 20,5cm.

Nội dung:

Phần I: Một số kiến thức về bệnh gan. Phần II: Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh gan; những thực phẩm nên dùng trong ăn uống của người bệnh gan; Thực đơn cho người bệnh gan.

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Thị Diệu.

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2011.

Mô tả: 54Tr. Kích thước: 20 x 28cm.

Nội dung:

1/ Giới thiệu. 2/ Mở đầu. 3/ Những lưu ý khi thao tác. 4/ 10 loại mini bag. 5/ Giới thiệu Catalugue.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Thanh Giang.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2010.

Mô tả: 61Tr. Kích thước: 19x26cm.

Nội dung:

Chương 1: Kỹ thuật vẽ hoa và lá. Chương 2: Các mẫu trang trí phù hợp với từng loại chất liệu. Chương 3: Các mẫu  hoa màu nước có kèm theo hình vẽ phác thảo.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Cẩm Vân.

Nhà xuất bản: Phụ nữ. Năm XB: 2010.

Mô tả: 99Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Một số mũi thêu trang trí áp dụng vào các sản phẩm thêu rua, dún xích móc.Phần I: Thêu rua. Phần II: Thêu dún tây phương (Xích móc). Phần III: Thêu ruban

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn