foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Trần Việt Thanh, Nghiêm Đức Thiện.

Nhà XB: Trẻ. Năm XB:. Mô tả: 193Tr, kích thước: 16x24cm.

Mục lục:

Phần 1: 24 quy tắc tạo thành Kanji (qui tắc 13 - 24). Phần 2: Mối quan hệ giữa âm Hán Việt và âm on của Kanji.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Trần Việt Thanh, Nghiêm Đức Thiện.

Nhà XB: Trẻ. Năm XB:. Mô tả: 330Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Mục lục:

Phần 1: Giới thiệu về Kanji. Phần 2: 24 quy tắc tạo thành Kanji (qui tắc 1 - 12). Phần 3: Tìm hiểu thêm một số Kanji.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn