foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TSKH. Hoàng Ngọc Hà.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2005.

Mô tả: 219Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1: Tính toán trắc địa

Chương 1: Tổng quan về các phương pháp bình sai trắc địa. Chương 2: Bình sai lưới trắc địa tự do. Chương 3: Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lương ẩn số lớn. Chương 4: Một số vấn đề về phương pháp tính và tối ưu hóa tính toán.

Phần 2: Cơ sở dữ liệu

Chương 5: Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS). Chương 6: Ứng dụng các phần mềm GIS.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn