foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Vũ Ngọc Phàn.

Nhà xuất bản: Bưu điện. Năm XB: 2006.

Mô tả: 267Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Lượng tin và En-tro-py. Chương 3: Nguồn rời rạc và kênh rời rạc. Chương 4: Mã hóa nguồn rời rạc. Chương 5: Mã hóa kênh rời rạc. Chương 6: Các phương pháp mã hóa và giải mã. Chương 7: Mật mã. Chương 8: Lý thuyết thông tin và các hệ liên tục.

Phụ lục: Một số chương trình mô phỏng các thuật ngữ mã hóa viết trên Matlab 7.0.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn