foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phạm Công Ngô.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2010.

Mô tả: 239Tr. Kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Các nét cơ bản của C#. Chương 2: Xuất nhập dữ liệu. Chương 3: Các lệnh điều khiển. Chương 4: Phương thức (Method). Chương 5: Lớp trong lập trình hướng đối tượng C# (Class). Chương 6: Tính thừa kế trong C# (Inheritance). Chương 7: Tính đa dạng (Polymorphism). Chương 8: Files. Chương 9: Chuỗi ký tự (String). Chương 10: Multithreading (đa luồng). Chương 11: Lập trình Windows với C#. Chương 12: Đồ họa trong Windows. Chương 13: Lập trình cơ sở dữ liệu

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn