foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Hoàng Triều Ân (Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa, giới thiệu).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 344Tr.

 

Nội dung:

1/ Mo lên trời (Pụt Nùng) - Di sản văn hóa quý và hiếm của dân tộc Nùng. 2/ Phiên âm từ nguyên bản Nôm Nùng. 3/ Dịch từ nguyên bản Nôm Nùng. 4/ Nguyên bản chữ Nôm dân tộc Nùng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn