foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Thị An.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 359Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Truyền thuyết với tư cách là một thể loại văn học dân gian. Chương 2: Văn bản hóa truyền thuyết dân gian trong sử và thần tích. Chương 3: Việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian trong văn xuôi trung đại.

Kết luận.

Phụ lục.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn