foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm.

Nhà xuất bản: Thời Đại. Năm XB: 2013.

Mô tả: 335Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 398.809597 Ch120.

Nội dung:

Chương 1: Vài nét về địa lý, lịch sử, văn hóa và ca dao Nam Bộ. Chương 2: Ngôn ngữ ca dao Nam Bộ. Chương 3: Thể thơ ca dao Nam Bộ.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nhiều tác giả - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh.

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc. Năm XB: 2016.

Mô tả: 80Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Liên Phong.

Chú dịch: Nguyễn Q. Thắng.

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 2012.

Mô tả: 385Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 895.922132 Ph431

Nội dung:

Tiểu dẫn.

Nguyễn Liên Phong với Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca:

1. Tiểu truyện. 2. Nội dung Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca. 3. Bản dịch thơ trang bìa. 4. Nguyên bản Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca.

Phụ lục 

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Trung Vũ, Nguyễn Hồng Dương, Lê hồng lý, Lưu Kiếm Thanh.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 223Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Nghi lễ với cuộc sống phôi thai. Chương 2: Từ hài nhi đến tuổi đi học. Chương 3: Hôn lễ. Chương 4: Lên lão. Chương 5: Tiễn đưa. Chương 6: Lễ tiết.

Phụ lục: Văn khấn (liên quan đến nghi lễ đời người).

Bảng liệt kê khái niệm.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn