foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Sơn Ngọc Hoàng.

Nhà xuất bản: Tạp chí Văn hóa Dân gian.

Nội dung:

1. Nhạc lễ Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn văn hóa dân gian. 2. Âm nhạc trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng. 3. Tục cúng biển của người Khmer Bạc Liêu - Một hình thức tôn giáo nguyên thủy. 4. Âm nhạc trong lễ tang cổ truyền của người Khmer ở Sóc Trăng.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn