foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Trần Tiến Khai.

Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Năm: 2012. Mô tả: 345Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu kinh tế. Chương 2: Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu. Chương 3: Tổng quan tài liệu. Chương 4: Phát triển khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích. Chương 5: Đo lường và thang đo. Chương 6: Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu. Chương 7: Viết đề cương nghiên cứu. Chương 8: Thu thập dữ liệu. Chương 9: Nhập và xử lý dữ liệu. Chương 10: Viết báo cáo nghiên cứu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn