foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Hồ Thị Hiền (chủ biên).

Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 170Tr. Kích thước: 17x25cm. Số định danh: 610/ Ngh305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu định tính. Chương 2. Thiết kế nghiên cứu định tính. Chương 3. Tổng quan tài liệu. Chương 4. Phương pháp thu thập số liệu định tính. Chương 5. Đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng. Chương 6. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Chương 7. Phân tích số liệu định tính. Phụ lục 1. Hướng dẫn phỏng vấn sâu. Phụ lục 2. Ví dụ về một bài viết tổng quan tài liệu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn