foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2015. Mô tả: 366Tr, kích thước: 13x19cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Gồm các bài viết về khoa học và đạo đức khoa học. Trình bày các khái niệm, những vấn đề cơ bản, nội dung thiết yếu trong nghiên cứu khoa học nói chung và cách thức công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn