foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh.

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2011. Số trang: 235Tr.

Nội dung:

Khái niệm về hệ thống và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học. Các nguyên tắc có tính chất phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu. Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên, ...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn