foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Yêm.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2004. Mô tả: 118Tr.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng. Chương 2.Những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng. Chương 3. Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chương 4. Nội dung quản lý Nhà nước về quốc phòng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn