foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm XB: 2006. Mô tả: 320Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức. Chương 2: Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị học. Chương 3: Quyết định và thông tin trong quản trị. Chương 4: Lập kế hoạch. Chương 5: Chức năng tổ chức. Chương 6: Lãnh đạo. Chương 7: Kiểm tra.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn