foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Võ Phước Tấn, ThS. Nguyễn Thị Nhung.

Nhà xuất bản: Thống kê. Năm XB: 2008. Mô tả: 234Tr. Kích thước: 14x20cm

Nội dung:

Chương mở đầu: Tổng quan về quản trị học. Chương 1: Công việc quản trị và nhà quản trị. Chương 2: Sự tiến triển của tư tưởng quản trị. Chương 3: Môi trường hoạt động của tổ chức. Chương 4: Văn hóa của tổ chức. Chương 5: Ra quyết định trong quản trị. Chương 6: Hoạch định. Chương 7: Tổ chức. Chương 8: Điều khiển. Chương 9: Kiểm tra.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn