foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Sĩ Giáo (chủ biên), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng.

Nhà Xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2005. Số trang: 219Tr.

Nội dung:

1/ Những vấn đề chung. 2/ Các chủng tộc trên thế giới. 3/ Các ngữ hệ trên thế giới. 4/ Các tiêu chí và các loại hình cộng đồng tộc người. 5/ Một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thủy. 6/ Các hình thái tôn giáo sơ khai.

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Lê Thị Quý

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2009

Mô tả: 247Tr, kích thước: 16x24 cm

Số định danh: 305 Qu600 . Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Mai Huy Bích.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm XB: 2011

Mô tả: 223Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm

Số định danh: 306.850959 B312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Định nghĩa gia đình. Chương 2. Quan điểm xã hội học về gia đình. Chương 3. Sự đa dạng của các hình thái gia đình. Chương 4. Hôn nhân và gia đình theo quan điểm giới. Chương 5. Đường đời và sự phát triển, biến đổi của gia đình theo đường đời. Chương 6. Biến đổi gia đình. Chương 7. Các cách tiếp cận lý thuyết về gia đình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn