foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Cao Nhất Linh (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm: 2021. Mô tả: 396Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Trình bày tổng quan về Luật Kinh tế, các nội dung pháp luật về thành lập và tổ chức lại doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, về hộ kinh doanh và pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, về hợp đồng trong hoạt động thương mại, về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, về giải thể và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Phần thứ nhất: Pháp luật về quy hoạch.

Phần thứ hai: Pháp luật về thu hồi đất theo quy hoạch và các vấn đề có liên quan.

Phần thứ ba: Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Qua đó, các tác giả làm rõ pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch phát triển nông thôn; pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chủ thể quản lý và thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, tái định cư…


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn