foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn, Phan Công Chinh, Nguyễn Huỳnh Đạt.

Nhà XB: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2006. Mô tả: 255Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 428.24 T502

Mục lục:

1/ Lời giới thiệu. 2/ Ngữ pháp B. 3/ Ngữ pháp C. 4/ Các kỹ năng đọc hiểu. 5/ Luyện viết B. 6/ Luyện viết C. 7/ Từ vựng B. 8/ Từ vựng C.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn