foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Văn Vân và các tác giả.

Nhà Xuất bản: Giáo Dục; Năm XB: 2008.

Số trang: 200Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Tài liệu được biên soạn dựa theo chương trình tiếng Anh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo Tiếng Anh 10, 11. TIẾNG ANH 12 được biên soạn theo chủ điểm (theme-based) gồm 16 đơn vị bài học và 6 bài ôn. Mỗi đơn vị bài học ứng với một chủ đề cụ thể và gồm các mục lớn.

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bibi Bero;

Nhà xuất bản: Sterling Press Pvt. Ltd.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 17 cm

Số định danh: 810 B532. Vị trí: Kho sách 3.

The earliest stories that children hear are folk tales. Passed down generations, these tales enhance ties. This series is a collection of some of those charming tal

Read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bibi Bero;

Nhà xuất bản: Sterling Press Pvt. Ltd.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 17 cm

Số định danh: 810 B532. Vị trí: Kho sách 3.

The earliest stories that children hear are folk tales. Passed down generations, these tales enhance ties. This series is a collection of some of those charming tal

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh.

Nhà Xuất bản: Thống Kê; Năm XB: 2005.

Số trang: 717Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Việc cập nhật thuật ngữ tiếng Anh trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mai là mối quan tâm của các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, cán bộ ngoại thương, các nhà hoạt động doanh nghiệp, ... Quyển sách là một tài liệu học tập, tham khảo bổ ích cho các độc giả quan tâm các vấn đề trên.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Ngọc Lan.

Nhà xuất bản:Giáo Dục. Năm XB: 2004.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 14,3x20,3cm

Số định danh: 425 Ng419. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Chuyên đề "Câu bị động trong tiếng Anh" được biên soạn giúp các bạn hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh. Các vấn đề được trình bày ngắn gọn dưới dạng những lưu ý khi sử dụng cùng với những bài tập cũng cố, ngữ pháp, bài đọc thêm, truyện ngắn, truyện tranh, thơ và trò chơi, ...

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn