foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Chủ biên: GS. TS. Văn Đình Hoa.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 182Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.070711 H401. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu về sinh lý bệnh đại cương, quá trình bệnh lý điển hình, bệnh lý cơ quan thường gặp trong cộng đồng thuộc hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, gan mật, tạo máu, tiết niệu; miễn dịch tự nhiên, đặc hiệu, bệnh lý miễn dịch, một số kỹ thuật miễn dịch.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn