foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Cao Tưởng.

Nhà xuất bản: Xây Dựng. Năm XB: 2007.

Mô tả: 177Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

1. Phục dựng tháp Tường Long - Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ cái nhìn khảo cổ học. 2. Kiến trúc nhà cửa thời Trần. 3. Chùa Vĩnh Nghiêm - Một trung tâm Phật giáo đã 700 tuổi. 4. Đình làng, điểm lại bước đi ban đầu. 5. Đình làng - Hình tượng. 6. Đình Phù Lão - Bắc Giang. Một phát hiện có giá trị. 7. Ghi chú về đình quê xứ Nghệ. 8. Thẩm định lại giá trị kiến trúc Văn Miếu - Hà Nội. 9. Văn hóa thời Nguyễn nhìn từ nhà khung gỗ. 10. Hội An - nhìn từ các bản vẽ ghi của Xí nghiệp Bảo tồn và tu sửa di tích - Bộ Văn Hóa. 11. Tiếp xúc văn hóa ở Hội An nhìn từ nhà khung gỗ. 12. Cây thước tầm trong nền kiến trúc cỗ Việt Nam. 13. Về cái củng trong nền kiến trúc cổ Việt Nam. 14. Nguyễn An - Một kiến trúc sư - Một nhà thơ - Một nhân cách mẫu mực. 15. Kiến trúc Thần đạo Nhật bản (Shinto Shrine).

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn