foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Nguyễn Thị Thanh Kiều, Lâm Minh Triết.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2014. Mô tả: 234Tr. Kích thước: 16x24cm

Nội dung:

Chương 1. Thế giới vi sinh vật. Chương 2. Trao đổi chất và sinh trưởng vi sinh vật. Chương 3. Vi sinh vật và các chu trình sinh địa hóa học. Chương 4. Vi sinh vật gây bệnh và ký sinh trùng trong nước thải sinh hoạt. Chương 5. Vi sinh  vật chỉ thị. Chương 6. Khử trùng nước và nước thải. Chương 7. Đại cương quá trình xử lý sinh học nước thải. Chương 8. Xử lý hiếu khí. Chương 9. Bùn hoạt tính. Chương 10. Xử lý kỵ khí. Chương 11. Hồ ổn định sinh học (hồ sinh vật). Chương 12. Xác định độc tính nước thải trong các công trình xử lý. Chương 13. Hạt keo khí và mùi có nguồn gốc sinh vật từ các công trình xử lý nước thải. Chương 14. Chuyên hóa sinh học các hợp chất dị sinh và kim loại trong công trình xử lý nước thải. Chương 15. Vi sinh vật trong hệ thống xử lý và phân phối nước cấp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn