foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Vũ Quang Mạnh, Hoàng Duy Chúc.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2011.

Mô tả: 267Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm sinh thái học cơ bản. Chương 2: Các yếu tố sinh thái của môi trường. Chương 3: Loài người sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên. Chương 4: Con người xã hội trong hệ sinh thái nhân văn. Chương 5: Trí tuệ quyển và nền kinh tế tri thức.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Võ Thị Hương Lan.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm xuất bản: 2006. Mô tả: 191Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu trúc và chức năng của phần tử Acid Nucleic. Chương 2: Tái bản và sữa chữa ADN. Chương 3: Phiên mã và kiểm soát phiên mã. Chương 4: Dịch mã tổng hợp protein. Chương 5: Kỹ thuật ADN tái tổ hợp.

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Đức Cự (chủ biên).

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2007. Mô tả: 223Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu trúc tế bào. Chương 2: Màng sinh chất. Chương 3: Sự tương tác tế bào - tế bào. Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất. Chương 5: Tế bào thu hái năng lượng như thế nào. Chương 6: Quang hợp.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền, ThS. Vũ Xuân Dũng.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 243Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần mở đầu: Nguồn gốc của thực vật và động vật - Những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thực vật và động vật. Phần I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Phần II: Tính cảm ứng của cơ thể. Phần III: Sinh trưởng và phát triển. Phần IV: Sự sinh sản.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ngô Xuân Bình (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2010. Mô tả: 294Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần I: Cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật. Phần II: Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn