foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Thị Cẩm (người dịch).

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm XB: 2012

Mô tả: 126Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm

Số định danh: 371.1 D109 . Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Sinh Huy, Trần Trọng Thủy.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2006

Mô tả: 127Tr, kích thước: 14,3x20,3 cm

Số định danh: 306.6 H523. Vị trí: Kho sách 1, phòng đọc.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn