foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Biên dịch: Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu.

Hiệu đính: TS. Nguyễn Văn Quì.

NXB: Tổng hợp TP. HCM. Năm: 2006.

Mô tả: 191Tr, kích thước: 24cm.

Nội dung:

1. Một văn bản hiệu quả - Bắt đầu bằng những quy tắc. 2. Chiến lược nhập đề - Thời gian đi đâu? 3. Bản thảo đầu tiên - Viết ý tưởng ra giấy. 4. Để có một bài viết hay - Biên tập bản thảo. 5. Hoạt động viết thường nhật - Thư báo, thư thương mại và email. 6. Thuyết trình - Những nguyên tắc còn mãi với thời gian. 7. Hậu trường - Chuẩn bị bài thuyết trình. 8. Thuyết trình thực sự - Thực hiện bài phát biểu hiệu quản. 9. Đối thoại - Giao tiếp nền tảng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn