foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Phương Lan.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 191Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần 1: Một số khái niệm cơ bản của toán học. Phần 2: Nội dung - Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thanh Thao.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung của quá trình tổ chức mầm non nhận thức môi trường xung quanh. Chương 2: Phương pháp và hình thức tổ chức trẻ mầm non nhận thức MTXQ. Chương 3: Điều kiện và phương tiện tổ chức trẻ mầm non nhận thức MTXQ.

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Oanh.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2009.

Mô tả: 115Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổ chức chế độ sinh hoạt của trẻ trong trường mầm non. Chương 2: Tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường mầm non.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đặng Thị Trà.

Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm. Năm XB: 2010.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Bài 1: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Bài 2 - 8: Số 2 đế số 4. Bài 9 - 11: Dấu bé, lớn, bằng. Bài 12 - 15: Số 6 đến số 9. Bài 16: Số 0. Bài 17: Số 10. Bài 19: Dấu +, -. Bài 20: Cộng trừ trong phạm vi 2. Bài 21 - 22: Phép cộng trừ trong phạm vi 3. Bài 23 - 24: Phép cộng trừ trong phạm vi 4. Bài 25 - 26: Phép cộng trừ trong phạm vi 5. Bài 27: Số 0 trong phép cộng. Bài 28: Số 0 trong phép trừ. Bài 29: Phép cộng trong phạm vi 6. Bài 30: Phép trừ trong phạm vi 6. Bài 31: Phép cộng trong phạm vi 7. Bài 32: Phép trừ trong phạm vi 7. Bài 33: Phép cộng trong phạm vi 8. Bài 34: Phép trừ trong phạm vi 8. Bài 35: Phép cộng trong phạm vi 9. Bài 36: Phép trừ trong phạm vi 9. Bài 37: Phép cộng trong phạm vi 10. Bài 38: Phép trừ trong phạm vi 10.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bùi Thúy Ái, Trần Thục Thuần.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 154Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Lý thuyết

Chương 1: Đại cương về dinh dưỡng. Chương 2: Lương thực, thực phẩm và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.  Chương 3: Dinh dưỡng cho trẻ em theo lứa tuổi - Tổ chức ăn uống cho trẻ ở trường nhà trẻ, mẫu giáo. Chương 4: Giáo dục dinh dưỡng.

Thực hành

1. Pha sữa - Chế biến sữa đậu nành - Pha nước quả.

2. Nấu bột - Nấu cháo.

3. Nấu một số món ăn.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn