foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Trọng Ngọ.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2005.

Mô tả: 495Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về dạy học

Chương 1: Khái quát về dạy học. Chương 2: Các lý thuyết tâm lý học về học tập và mô hình dạy học. Chương 3: Một số vấn đề về quá trình dạy học. Chương 4: Những vấn đề chung về phương pháp dạy học.

Phần thứ hai: Các phương pháp dạy học trong nhà trường hiện nay

Chương 5: Nhóm phương pháp chủ yếu dùng lời của giáo viên. Chương 6: Nhóm phương pháp trao đổi. Chương 7: Nhóm phương pháp tổ chức hành động của học viên. Chương 8: Nhóm phương pháp tổ chức tương tác hành động học. Chương 9: Các phương pháp làm việc độc lập của học viên có sự trợ giúp của giáo viên. Chương 10: Kỹ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong nhà trường. Chương 11: Các phương pháp kích thích động cơ học tập của học viên. Chương 12: Các phương pháp đánh giá kết quả học tập. Chương 13: Tổ chức một khóa học. Chương 14: Sử dụng phong cách và quyền lực của giáo viên trong dạy học.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nhiều tác giả.

NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2002.

Số trang: 491Tr. Kích thước: 16x24cm.

Giới thiệu:

Quyển sách được biên soạn nhằm mục đích cung cấp thêm cho giáo viên, học sinh, sinh viên một tập sách tham khảo về các phương pháp cũng như về kinh nghiệm dạy học xưa và nay. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết được chọn lọc từ các đặc san, tập trung chủ yếu vào vấn đề cách dạy, cách học.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đỗ Thanh Quang, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2009.

Mô tả: 135Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần 1: Hoạt động dành cho trẻ 3 - 4 tuổi. Phần 2: Hoạt động dành cho trẻ 4 - 5 tuổi. Phần 3: Hoạt động dành cho trẻ 5 - 6 tuổi.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Nguyệt.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2009.

Mô tả: 134Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần 1: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 18 - 36 tháng tuổi. Phần 2: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 3 - 4 tuổi. Phần 3: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 4 - 5 tuổi. Phần 4: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 5 - 6 tuổi.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đào Quang Tám, Nguyễn Thị Kim Thanh.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2009.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần 1: Hoạt động dành cho trẻ 3 - 4 tuổi. Phần 2: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 4 - 5 tuổi. Phần 3: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 5 - 6 tuổi.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn