foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hà Nhật Thăng, Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2004.

Mô tả: 138Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học Phổ thông trong giai đoạn mới. Chương 2. Nội dung và phương pháp côn tác của GVCN lớp với tập thể học sinh. Chương 3. Công tác phối hợp của GVCN lớp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường. Chương 4. Chương 3. Công tác phối hợp của GVCN lớp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Chương 5. Một số mô hình tổ chức hoạt động giáo dục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn