foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Trí, PGS.TS Đặng Văn Đức, PGS.TS Nguyễn Quang Ninh, PGS.TS Trịnh Đình Tùng, Th.S. Đặng Tuyết Anh, Th.S. Vũ Thu Hương, Th.S. Nguyễn Thành Công.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm xuất bản: 2010.

Mô tả: 81Tr. Kích thước: 21x24cm.

Nội dung:

Phần 1: hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông trung học cơ sở. Phần 2: ứng dụng dạy và học dựa trên giải quyết vấn đề từ thực tế địa phương cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phần 2: một số mô đun mẫu cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn