foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Kim đồng. Năm XB: 2009.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 12 x 19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Trong đời tôi một bình minh đã đến. 2/ Người Hà Nội nhớ Bác. 3/ Kỷ niệm về những lần gặp Bác Hồ. 4/ Những ngày đầu ở Bắc bộ phủ. 5/ Những lời Bác dạy. 6/ Đến bây giờ mới thấy đây... Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 7/ Những ngày đầu gần Bác. 8/ Nhớ lại những lần được gặp và nhận thư của Bác. 9/ Lần đầu được Bác đọc thơ.

 

Tác giả: Bá Ngọc.

Nhà xuất bản: Nghệ An. Năm XB: 2007.

Mô tả: 182Tr, kích thước: 12,5 x 19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Những năm tháng tuổi trẻ. 2/ Lênh đênh chân trời góc biển. 3/ Những hoạt động sôi nổi trên đất pháp. 4/ Trên quê hương V.I LêNin. 5/ Trở về Châu Á sáng lập tổ chức Cách mạng đầu tiên của Việt Nam. 6/ Trong vai Thầu Chín ở nước Xiêm. 7/ Bị bắt vào tù, nhờ luật sư LôDơBai cứu thoát nạn. 8/ Trở về nước. 9/ Nhen nhóm ngọn lửa cách mạng từ Pác Bó. 10/ Những vần thơ thoát ra từ ngục tối. 11/ Khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 12/ Lãnh đạo Miền Bắc xây dựng, Miền Nam đánh giặc. 13/ Trọn cuộc đời 79 mùa xuân.

Tác giả: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn).

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2010.

Mô tả: 348Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về Cách mạng và đất nước. Ngày nay, đọc lại những bức thư, bức điện, những bài báo, bài trả lời phỏng vấn báo chí, bài viết, lời dạy, những sắc lệnh, bài diễn văn... quan trọng của Người, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Những tác phẩm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bây giờ vẫn vẹn nguyên giá trị. Có thể nói, những di sản tinh thần đó là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, hành động, chủ trương, đường lối, chính sách trong các phong trào trên con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Tác giả: Phạm Hoàng Điệp (biên soạn).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2010.

Mô tả: 302Tr, kích thước: 13 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp. Phần thứ hai: Hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng thực nhân dân Pháp. Phần thứ ba: Phụ lục.

 

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2010.

Mô tả: 215Tr, kích thước: 13 x 20,5cm. Số định danh:

Giới thiệu:

Với phương châm kháng chiến trường kỳ - toàn dân - toàn diện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo việc xây dựng và củng cố cơ cấu Nhà nước dân chủ mới trên mọi lĩnh vực: quân đội, tài chính, thương nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa xã hội, giáo dục, thuế khóa... Đồng thời trên cương vị Chủ tịch Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chủ trì đều đặn các phiên họp lưu động của Hội đồng chính phủ giữa cuộc chiến ác liệt. Người đã cùng Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng nhằm hoàn thiện đường lối kháng chiến, đổi tên Đảng, đưa Đảng ra hoạt động công khai. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trực tiếp tham gia các chiến dịch lớn, chỉ đạo, thăm hỏi động viên anh chị em công nông binh ở các địa phương và cơ sở trong An toàn khu Việt Bắc. Người còn chủ động, bí mật sang thăm, làm việc với các nước bạn để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn