foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (sưu tầm, biên soạn).

Nhà xuất bản: Hồng Bàng. Năm XB: 2007.

Mô tả: 351Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Giới thiệu:

Nhân kỷ niệm 43 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cũng để thiết thực hưởng ứng cuộc vận động của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cuốn sách: "Hồ Chí Minh - Hành Trình 79 Mùa Xuân (1890-1969)" phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là khuyến khích thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của nước nhà, làm theo tấm gương Bác Hồ, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, làm chủ cuộc sống, trung với nước, hiếu với dân.

"Đặc trưng cơ bản nhất của nhà văn hóa tương lai, nhà văn hóa kiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trước hết là ở sự thâu thái trí thức của nhân loại để tạo cho mình một trình độ văn hóa vượt ra khỏi phạm vi văn hóa dân tộc, văn hóa khu vực, vươn tới văn hóa thế giới và hiện đại, mặc dù vẫn lấy văn hóa dân tộc làm cội nguồn" -Gs. Nguyễn Đình Chú

Tác giả: Nguyễn Sông Lam, Nguyễn Lam Châu.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2007.

Mô tả: 323Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Giới thiệu:

Trước và sau khi trở thành lãnh tụ của Việt Nam, Hồ Chí Minh là nhân vật được các phóng viên trong nước và quốc tế phỏng vấn rất nhiều. Tầm hiểu biết, vốn văn hóa, tư tưởng, tác phong, đạo đức, lối sống của Người là một đề tài tuyệt vời để các nhà báo khai thác và truyền tải tới công chúng. Đặc biệt, sau khi Việt Nam giành độc lập dân tộc và tiến hành hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc thì các tờ báo, hãng thông tấn, đài phát thanh quốc tế luôn quan tâm đến Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam.

Các bài trả lời của Hồ Chí Minh đều súc tích, rõ ràng, trí tuệ và đặc biệt không bao giờ sa vào “cái bẫy” của những phóng viên quốc tế thiếu thiện chí. Nội dung trả lời của Người bao giờ cũng kiên định quan điểm độc lập dân tộc, bao giờ cũng đại diện cho ý chí quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong từng thời kỳ cách mạng.

Cuốn sách này tập hợp 97 bài phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước của nhà báo chính luận vĩ đại Hồ Chí Minh, được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, xuất bản năm 1995-1996.

 

Tác giả: Cao Ngọc Thắng.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2009.

Mô tả: 215Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Giới thiệu:

Phần thứ nhất: Những luận điểm cơ bản trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền kinh tế độc lập - tự chủ và phát triển. Phần thứ hai: Tư duy kinh tế của Hồ Chí Minh.

 

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB:.

Mô tả: 259Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Giới thiệu:

Phần 1: Từ Bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình. Phần 2: Những chuyện kể về nhân cách Bác Hồ.

Tác giả: Chu Trọng Huyến.

Nhà xuất bản: Thuận Hóa. Năm XB: 2007.

Mô tả: 118Tr, kích thước: 13 x 20,5 cm. Số định danh:

Giới thiệu:

1/ Bên nội - cội nguồn của một thiên tài. 2/ Bên ngoại - Một dòng họ danh gia vọng tộc. 3/ Nguyễn Sinh Sắc (1862 - 1929). 4/ Hoàng Thị Loan (1868 - 1901). 5/ Nguyễn Thị Thanh (1884 - 1954). 6/ Nguyễn Sinh Khiêm (1888- 1950).


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn