foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tình, TS. Chu Đức Tính, TS. Hoàng Thị Nữ, ....

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2003.

Mô tả: 107Tr, kích thước: 13 x 19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2/ Những tên gọi, bí danh, bút danh cần nghiện cứu thêm.

Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2009.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Phủ Chủ tịch. 2/ Giàn hoa Phủ Chủ tịch. 3/ Đường Xoài. 4/ Nhà 54. 5/ Nhà sàn. 6/ Nhà 67. 7/ Ao cá. 8/ Vườn cây. 9/ Nhân văn Hồ Chí Minh (minh chứng từ nơi ở và làm việc của Người). 10/ Phụ lục: Về những hoạt động của Tổ Chuyên gia y tế Trung Quốc chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trần Minh Siêu (biên soạn).

Nhà xuất bản: Nghệ An. Năm XB: 2008.

Mô tả: 123Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Lời nhà xuất bản.

Quê hương nghĩa trọng tình cao.

1/ Ông Nguyễn Sinh Sắc. 2/ Bà Hoàng Thị Loan. 3/ Cô Nguyễn Thị Thanh. 4/ Cậu Nguyễn Sinh Khiêm. 5/ Tài liệu tham khảo.

 

Tác giả: Sơn Tùng.

Nhà xuất bản: Thanh niên. Năm XB: 2008.

Mô tả: 225Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Tổ quốc trên hết. 2/ Ngày ấy Bác bảy mươi xuân. 3/ Đại tướng - người thầy năm xưa và .. mãi mãi. 4/ Tâm tình bác Phạm Văn Đồng. 5/ Cái chân của một cuốn sách. 6/ Bác hóa thân - ngày ấy! 7/ Bác Hồ hiển hiện trong tôi. 8/ Những phút giây bên Bác. 9/ Người thủy thủ huyền thoại. 10/ Nhà báo của một cường quốc kinh tế tìm hiểu về tư duy kinh tế Hồ Chí Minh. 11/ Những dấu ấn sáng thế kỷ. 12/ Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh.

Tác giả: GS. Trần Văn Giàu.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 1997.

Mô tả: 171Tr, kích thước: . Số định danh:

Nội dung:

1/ Có hay không có "Tư tưởng Hồ Chí Minh"? 2/ Trang bị kiến thức và tư tưởng của Nguyễn thời trẻ, trước 1911. 3/ Những yếu tố tư tưởng được Hồ Chí Minh nhập tâm khi ở Tây Âu, trước khi gặp chủ nghĩa Lênin (1911 - 1920). 4/ Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong thời kỳ lịch sử 1920 - 1930. 5/ Cách mạng giải phóng dân tộc: vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. 6/ Hồ Chí Minh nhà hiền triết.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn