foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Khắc Mai.

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm XB: 2007.

Mô tả: 118Tr, kích thước: 14x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: 100 câu nói, 6 phạm trù. Phần 2: Dân chủ - di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Phần 3: Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn. Phần 4: Thế hệ mới và "100 Hồ Chí Minh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn