foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2010.

Mô tả: 287Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Con đường hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách Hồ Chí Minh. Chương 2: Giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn