foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Lai.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2003.

Mô tả: 210Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Phần 1: Giới thuyết và những tiền đề về tiếng Việt thời đại Hồ Chí Minh. Phần 2: Nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh và tính quần chúng trong ngôn ngữ. Phần 3: Chiều sâu tư tưởng cách mạng và cấu trúc định danh mở rộng trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Phần 4: Một vài kết luận tổng quan.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn