foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Minh Siêu (biên soạn).

Nhà xuất bản: Nghệ An. Năm XB: 2008.

Mô tả: 123Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Nội dung:

Lời nhà xuất bản.

Quê hương nghĩa trọng tình cao.

1/ Ông Nguyễn Sinh Sắc. 2/ Bà Hoàng Thị Loan. 3/ Cô Nguyễn Thị Thanh. 4/ Cậu Nguyễn Sinh Khiêm. 5/ Tài liệu tham khảo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn