foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Kim đồng. Năm XB: 2009.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 12x19cm. Số định danh:

Nội dung:

1/ Tháng tám cờ bay. 2/ Những điều tôi biết về Bác Hồ. 3/ Hình ảnh Bác Hồ được ghi sâu trong trí nhớ của tôi. 4/ Bác Hồ sống mãi trong tôi. 5/ Những chặng đường theo Bác. 6/ Ơn Bác. 7/ Bức ký họa Bác Hồ đầu tiên trên báo.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn